Rozpis hodín

  • Priatelia jógoví, kvôli covidovým opatreniam sú hodiny jógy upravené a nemusia byť tak ako sú uvedené na plagátoch, prosím volajte si : 0905 387 137

Hodiny Piešťany :

Piestany pokracuju v individualnych hodinách a malých skupinkach.

Myjava – momentale je jóga v CVČ pozastavená.

Prosím volajte si : 0905 387 137

8.00 hod ráno, 17.00 hod. a 19.00 hod. – každý utorok a štvrtok.

Hodiny Myjava:

19.00.hod – každý pondelok a stredu.

Hodiny trvajú priemerne 80 minút. Cena je dobrovoľný príspevok.